ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

ระดับปริญญาตรสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (ต่อเนื่อง) ประจำปีการศึกษา 2561
       
สมัครเรียนออนไลน์
       

เอกสาร : ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ(ต่อเนื่อง) ปี 2561

     
>>>>>> ตรวจสอบใบสมัคร (สำหรับสถานศึกษา) รอบโควตา